آجر و سفال

گروه صنعتي نماچين گروه صنعتي نماچين فعاليت خود را در سال 1342 هجري شمسي با تاسيس کارخانه مهر در ز...
شرکت آجرهاي ماندگار سهيل شرکت آجرهاي ماندگار سهيل جزو اولين کارخانه‌هاي توليد آجرنسوز در کشور با ...
شرکت آجر نسوز نما ديرگداز اراک کارخانه فرآورده هاي نسوز اراک ديرگداز به ظرفيت توليد 18000 تن انوا...
آجر نسوز نما آذرخـش قـم بزرگترين توليدکننده انواع آجرهاي نسوز نما در خاورميانه ي نسوز آذرخـش قـم...