آجر و سفال

77d41f23588bcb4dbc58f337e8757393?s=200&d=mm&r=g - آجر و سفال
گروه صنعتي نماچين گروه صنعتي نماچين فعاليت خود را در سال 1342 هجري شمسي با تاسيس کارخانه مهر در ز...
9544480b5954b47af603cf9077160887?s=200&d=mm&r=g - آجر و سفال
شرکت آجرهاي ماندگار سهيل شرکت آجرهاي ماندگار سهيل جزو اولين کارخانه‌هاي توليد آجرنسوز در کشور با ...
1ded55ba271a3e773b77f91f5c5bbb27?s=200&d=mm&r=g - آجر و سفال
شرکت آجر نسوز نما ديرگداز اراک کارخانه فرآورده هاي نسوز اراک ديرگداز به ظرفيت توليد 18000 تن انوا...
472b7aa05dd750ca66afdb5115690e3a?s=200&d=mm&r=g - آجر و سفال
آجر نسوز نما آذرخـش قـم بزرگترين توليدکننده انواع آجرهاي نسوز نما در خاورميانه ي نسوز آذرخـش قـم...